2. ASDEP MÜRACAATLARI BAŞLADI


"AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI" KAPSAMINDA
ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE
DANIŞMA YÖNLENDİRME / ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI İLANI 2017

 

MUŞ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE  ‘’AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE ASDEP/DANIŞMA YÖNLENDİRME PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR.  
 
 • GENEL BİLGİLER 

Muş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerimizde  görevlendirilmek üzere 12  kişi özel hizmet alımı ASDEP/Danışma-Yönlendirme  elemanı alımı yapılacaktır. Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme/ASDEP Personeline asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak yol, yemek bedeli ödenecektir. Başvurular  27 Mart - 31 Mart 2017 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. Mülakata hak kazanan kişilerin listesi ve mülakat tarihleri ve diğer konular Müdürlüğümüz web sayfasından daha sonra ilan edilecektir.
 

 • BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6. Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP görevlilerinden terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmaması.
7. Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat engeli bulunmayan, 

8. ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (Lisans Düzeyi) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ndan P3 puan türünden en az 60 puan alan, (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvuru Kabul edilecektir.)
9. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan kişiler başvuru yapabilir. Puan sırasına göre 5 katı mülakata çağrılacaktır.  

GEREKLİ EVRAKLAR
 

 • 1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 2- Adli Sicil Kaydı
 • 3-Askerlik durumu itibari ile askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmasını gösterir belge.
 • 4- Sağlık Raporu (Aile Hekimi Onaylı)
 • 5- Diploma Aslı ve Fotokopisi (belgenin aslı, başvuru esnasında görülecektir)
 • 6- 2015-2016 KPSS-P3 Sonuç Belgesi
 • 7- İkametgah ilmühaberi
 • 8-  CV- Kısa özgeçmiş
 • 9- 2 (iki) Adet Güncel Fotoğraf

Yukarıda belirtilen evrakların eksik olması halinde başvurular işleme alınmayacaktır!
 

Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyan adayların 27.03.2017  tarihinden itibaren 31.03.2017 tarihi mesai bitimine kadar istenen belgelerle,
İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Posta, 2. şahıslar vb. değişik yollarda yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.


 

BAŞVURU YERİ: Muş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

ADRES: Yeşilyurt Mah. Millet Cad. Fidanlık Mevki Merkez / MUŞ

 

TELEFON: