ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE DÜZENLENEN MÜNAZARA YARIŞMASI

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce Düzenlenen Münazara Yarışmasına İlişkin Duyuru

Bakanlığımız sosyal hizmet modellerinden yararlanan ortaöğretim öğrencilerinin  (9,10,11,12. Sınıflar) katılabileceği münazara yarışması düzenlenmektedir.

Yarışmayı düzenlemekteki amaç; bakanlığımızın sunmuş olduğu sosyal hizmet modellerinden faydalanan çocukların; özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, farklı görüşleri bir arada yaşatabilme ve empati kurma duygularını geliştirmek, kendilerini sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamak, fikir üretme ve problemlere çözüm bulma yeteneklerini geliştirmek, antitezler üretme, herhangi bir konuda mantık yürütme, araştırma yapma, düşüncelerini savunacak kanıtlara ulaşma, tezler ve istatistiki bilgiler yoluyla savunma becerilerini geliştirmelerine ortam hazırlamaktır.

Münazara yarışması 81 ilde bakanlığımızın sunmuş olduğu sosyal hizmet modellerinden faydalanan ( kuruluş bakımı, koruyucu aile, sosyal ekonomik destek) ve orta öğretim düzeyinde (9., 10., 11., 12. Sınıf ) öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak uygulanacaktır.

Ödül :

Yarışmalarda;

Tüm katılımcı kuruluşlara katılım sertifikası, tüm takım öğrencilerine katılım belgesi verilecektir. Aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri ve grup seçmelerin yapılacağı aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü tarafından; il birincisi, ikincisi ve üçüncüsü takım öğrencileri ödüllendirilecektir.

 

Yarışmanın yapılacağı;

Tarih : 26/10/2017

Saat  : 14:00

Yer    : İl Müdürlüğü Konferans Salonu


 

 1. Münazara Yarışmasına İlişkin Talimatname linki eklenecek