İL ŞEHİT YÖNETMELİĞİ

                                     

 

                        T.C.

                       MUŞ VALİLİĞİ

                                          Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

 

Sayı   :  79493840-559                                                                                                  .../04/2017

Konu :  Şehitlik İş ve İşlemleri

            

 

                                   ……………………………………………………………..

 

 

 İlgi: a) 12.11.2016 Tarihli ve 29886 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Şehitlik Yönetmeliği.

         b) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 13.12.2016 Tarihli ve 9139 sayılı
              yazısı.

 

12.11.2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Şehitlik Yönetmeliği ile şehitliklere defnedilecek kişiler ve şehitliğe defin kararını verecek makamlar belirlenmiş, kamu kurum ve kuruluşlarının şehitlikleri tek elde toplanarak yurt içindeki şehitlik ve şehit mezarlarının yapım, bakım onarım işleri ve şehitliklerin yönetimi Valiliklere verilmiştir.

Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında şehitliklere defnedilecekler ile defin yapılacak haller belirtilmiş, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bendinde yer alanlar için de şehitliğe defin kararının olayın meydana geldiği İl Valiliğince verileceği düzenlenmiştir.

Bu çerçevede Şehitlik Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte uygulamada sorun yaşanmaması bakımından;

Yurdumuzun diğer illerinde ilimiz nüfusuna kayıtlı şehit olayının vuku bulması halinde olayın meydana geldiği ilin Valiliği tarafından Valiliğimizin 0436 212 1001-02-03 numaralı, ilgili Vali Yardımcılarımızın 0436 212 2916-17 numaralı, İl Emniyet Müdürlüğümüzün 0436 216 1025 numaralı, İl Jandarma Komutanlığımızın 0436 216 1120-1121 numaralı, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin 0436 212 1052 numaralı ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 0436 216 4011 numaralı telefonlarına bilgi verilmesi,

İlgi (b) de yer alan yazının 3 üncü maddesindeki hususlar göz önüne alınarak gerekli iş ve işlemlerin yapılması,

Şehit haberini veren yetkililerce, Şehitlik Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde sayılan yakınlarından (eşinden, en büyük reşit çocuğundan, anasından, babasından en büyük reşit kardeşinden) hangi şehitliğe ya da mezarlığa defin yapılmasını talep ettiğine dair yazılı beyan ekteki formata uygun olarak alınarak olay yeri Valiliğine bildirilmesi hususunda;

          Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

                                                                                                                           Aziz YILDIRIM

                                                                                                                                     Vali

 

  Eki: 

-          Defin Kararı (2 Syf.)                                                                                                                      

DAĞITIM

Gereği  :                                                                                Bilgi                                                                                             

80 İl Valiliği                                                                                      İçişleri Bakanlığı(İller İdaresi Genel Mdr.)

 

..../04/2017 Sosyolog            : A. AKER

…/04/2017 Şube Müdür       : G. OĞRAŞ

…/04/2017 İl Müdür V.       : A. AKSOY

…/04/2017 Vali Yrd.           : A.OKAY

                                     

 

T.C.

MUŞ VALİLİĞİ

                           Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

 

Sayı   :  79493840-559                                                                                                  .../04/2017

Konu :  Şehitlik İş ve İşlemleri

            

 

 

                                   ……………………………………………………………..

 

 İlgi: a) Şehitlik Yönetmeliği 

         b) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 13.12.2016 Tarih ve 9139 Sayılı yazısı.                        

 

         12.11.2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Şehitlik Yönetmeliği ile şehitliklere defnedilecek kişiler ve şehitliğe defin kararının verecek Makamlar belirlenmiş, kamu kurum ve kuruluşlarının şehitlikleri tek elde toplanarak yurt içindeki şehitlik ve şehit mezarlarının yapım, bakım onarım işleri ve şehitliklerin yönetimi Valiliklere verilmiştir.

 

        Yönetmeliğin 3. Maddesinin birinci fıkrasında şehitliklere defnedilecekler ile defin yapılacak haller belirtilmiş, 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) ve (f) bendinde yer alanlar için de şehitliğe defin kararının olayın meydana geldiği İl Valiliğince verileceği düzenlenmiştir.

 

        Bu çerçevede Şehitlik Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte uygulamada sorun yaşanmaması bakımından aşağıda belirtilen hususlara göre hareket edilecektir. 

 

        1. Defin kararı alınmasından defnin tamamlanmasına kadar geçen sürede yapılacak iş ve işlemlerin koordine edilmesi ve takibi için İlimiz ilgili Vali Yardımcısı Başkanlığında;

 

-          Belediye Başkan Yardımcısı, İl Emniyet Müdür, İl Jandarma Komutanı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin katılımlarıyla bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonun sekretarya hizmetleri Muş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince yürütülecektir.

 

2. Yönetmeliğin 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) ve (f) bendi kapsamında olan kişiler ile kurumların personelinin vefat durumunun 3. Maddesinin 1. Fıkrasındaki ilgili olduğu bent ve alt bendi, olayla ilgili ilk bilgi ve belgelere göre tespit edilerek şehitliğe defin kararı;

 

a)      Jandarma Genel Komutanlığı mensupları ile güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucuları için İl Jandarma Komutanlığınca,

b)      Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları için İl Emniyet Müdürlüğünce,

c)      Sahil Güvenlik mensupları için ilgili Bölge Komutanlığınca,

      ç) Yönetmeliğin 4. maddesinin (f) bendi kapsamında olanlar için olay, polis sorumluluk   
           
bölgesinde meydana gelmiş ise İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma sorumluluk bölgesinde
            meydana gelmiş ise Jandarma Komutanlığınca,

İlgi (b) ek- 1 de yer alan formata uygun şekilde tanzim edilerek komisyon onayına sunulacaktır.

 

 3. İlimizde şehit olayı meydana gelmesi halinde şehidin ikametinin bulunduğu İl Valiliğine, Jandarma ve Emniyetten sorumlu Vali Yardımcısı tarafından telefon ile haber verilecek olup şehitliğe defin kararı yazılı olarak gönderilecektir.

 

4. Yurdumuzun diğer illerinde ilimiz nüfusuna kayıtlı şehit olayı vuku bulduğu takdirde o ilin Valiliği tarafından, Valiliğimizin 0436 212 10 01-02-03 nolu, 0436 212 29 16-0436 212 29 17 nolu, İl Jandarma Komutanlığının 0436 216 1120-21 nolu, İl Emniyet Müdürlüğünün 0436 216 1001 nolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 0436 216 4011 ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin 0436 212 1052 nolu telefonlarına bilgi verilecektir.

 

5. İl Valiliklerinden şehit haberinin alınmasından sonra şehadet olayının şehidin ailesine ( şehit evli ve eş ile anne/baba ayrı veya ayrı illerde ikamet ediyor ise her iki aileye de), Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı / Kaymakamın başkanlığında; İl İlçe Jandarma Komutanı ve/ veya İl / ilçe Emniyet Müdürü, İl / ilçe Müftüsünden teşkil edilecek heyet tarafından İçerisinde  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden bir bayan personelin de bulunacağı Sağlık Müdürlüğünden görevlendirilecek sağlık ekibi ile birlikte, yazılı ve görsel basın olmaksızın usulüne göre ve zamanı mefhumu gözetilmeksizin ivedilikle şehidin ailesine ziyarette bulunarak haber verilecektir. Birden fazla yerde şehadet haberi verilecekse eş zamanlı yapılmasına dikkat edilecektir

 

6. Şehit haberini veren yetkililerce, Şehitlik Yönetmeliği'nin 5. maddesinde sayılan yakınlarından (eşinden, en büyük reşit çocuğundan, anasından, babasından ve en büyük reşit kardeşinden) hangi şehitliğe ya da mezarlığa defin yapılmasını talep ettiğine dair yazılı beyan, ilgi (b) ek-2'deki formata uygun olarak alınacak ve olay yeri Valiliğine bildirilecektir.

 

7. Şehidin evi ve sokağı Belediye Başkanlığı veya ilgili ilçe Belediye Başkanlıkları, köy ise İl özel idaresi tarafından bayraklar ile donatılacaktır. Ayrıca, taziye çadırlarının kurulması, tören alanının düzenlenmesi, ses düzeninin kurulması, ihtiyaçların temini, Şehitliğe defnedilecek şehidin yakınlarının tören alanına defnin yapılacağı şehitliğe / mezarlığa ulaşımları defnin giderleri İl / İlçe Belediye Başkanlığı tarafından, köy ise İl özel idaresi tarafından yerine getirilecektir.

 

8. Defin kararını müteakip İl ve ilçelerdeki tüm camilerde şehit salası verilmesi ile tören ve taziyede Kuran-ı Kerim okunması müftülükler tarafından yerine getirilecektir.

 

9. Şehidin defin edilmesi sırasında cenaze hizmetleri ile şehidin mezarının bulunduğu baş tarafa 3 m boyutunda demir direk dikilmesi ve bayrak takılması Belediye Başkanlığı tarafından, koy ise İl özel idaresi tarafından yapılacaktır.

 

10. Şehit cenazesinin olduğu gün trafik akışı İl ve ilçe merkezlerinde Emniyet Müdürlüğü/ Amirliği, kırsalda ise İl Jandarma Komutanlığı tarafından sağlanacaktır.

 

11. Şehit için gönderilen çelenklerin Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdaresince araç tahsis edilerek mezarlığa götürülmesi sağlanacaktır.

 

12. Şehidin eşyalarının şehit ailesi tarafından naklinin istenilmesi halinde bu işi İl Özel idaresi yerine getirecek ve giderini kendi bütçesinden karşılayacaktır.

 

13. Şehidin fotoğrafı: Silahlı Kuvvetler mensubu için İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet mensubu için İl Emniyet Müdürlüğü, diğer kurumlar için ilgili kurum müdürlükleri tarafından temin edilecektir. Şehide ait fotoğrafın baskısı İl Özel İdaresince yaptırılarak ilgili kurumlara teslim edilecektir.

 

14. Şehit yakınlarının yolculuk, konaklama, uçak bileti ve benzeri ücretlerin ilgili kurumlarınca karşılanma imkânı olmaz ise söz konusu giderler İl Özel idaresi bütçesinden karşılanacaktır.

 

 15. Şehit ailesine refakat: Şehidin ailesine haber verildiği andan itibaren aileye (eş, anne, baba, çocuk ) tören sonuna kadar refakat etmek üzere İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce bay/bayan personel görevlendirilecektir.

 

16. Şehit haberinin öğrenilmesinden itibaren ilimiz ilgili Vali Yardımcıları/İlçe Kaymakamları Şehit Cenazesi Töreninin başlangıç işlemleri ile defnin tamamlanmasına kadar gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemlerden sorumlu, görevli ve yetkili olacaktır. İlgili kamu kurum ve kuruluşları Valilik / Kaymakamlık tarafından verilen talimatlar derhal yerine getireceklerdir.

 

17. Definden sonra Şehitliğe defnedilen veya beyan üzerine mezarlığa defnedilen şehidin mezarının yapımı yönetmeliğe uygun olarak en kısa zamanda yerine getirilerek şehidin ilgili olduğu kuruma bilgi verilecektir.

 

18. Şehitliklerin ve şehit mezarlarının yönetim, inşa, bakım, onarım ve koruma iş ve işlemleri il özel idaresince yerine getirilecektir

 

19. Valiliklerce/Kaymakamlıklarca, İl/İlçe Jandarma Komutanlığı ve/veya İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ile Köy veya Mahalle Muhtarlıklarınca zaman zaman şehitlikler ve şehit mezarlarına ziyarette bulunulacaktır. Valilikler/Kaymakamlıklar şehitliklere ve şehit mezarlarına yaptıkları ziyaret ve kontrol sonucunda belirledikleri hasarları, bakım, onarım, temizlik ihtiyacı ve bayrak değişimi gibi hususları iki ayda bir düzenleyecekleri raporla fotoğraflı olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bildirecektir. Bunun dışında acil durumlar için iki aylık süre beklenilmeksizin talepler ivedi olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bildirilecektir.

 

20.Şehitlik Yönetmeliğinin 9. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen hususlar ilgili Belediye Başkanlığı ile İl Özel İdaresince iş birliği içerisinde yerine getirilecektir.

 

21. Şehitliklerin ve beyan üzerine mezarlığa defnedilen şehit mezarlarının; yönetim, inşa, bakım, onarım ve korum işlemlerine ilişkin İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan keşif raporları ödeneğin planlanması için müteakip yılın Mart ayı sonuna kadar İçişleri Bakanlığına gönderilerek ödenek talebinde bulunulur.

 

22. Şehitliklerin ve şehitlik dışındaki şehit mezarlarının temizliği, şehitlik dışına ait çevre düzenlemesi, şehitlik içi bahçe ve peyzaj işlerinin yapımı ve bakımı İl Özel idaresince, şehitliğe giden yolların bakım ve onarımı ilgili İl / İlçe Belediye Başkanlığı tarafından yerine getirilecektir.

 

23. Ulusal ve Resmi Bayramlar ile diğer anma günlerinde Şehitliklerde yapılacak ziyaret ve törenlerde çiçek, ikram malzemesi ve diğer giderlerin temini İl Özel idaresi tarafından karşılanacaktır.

 

24. Şehitlerimiz için yapılacak olan şehit törenleri şehidin bağlı olduğu kurum ve kuruluşların şehit tören ve cenaze yönetmeliklerine göre icra edilecektir.

 

25. Şehitliklere Ulusal ve Resmi Bayramlarda, 18 Mart Çanakkale şehitleri anma ve 1O Nisan Polis Haftasında yapılacak ziyaretlerde, Valilikler / Kaymakamlıklar ve İl Belediye Başkanlığı / ilçe Belediye Başkanlıkları yeteri kadar personel bulunduracaklardır.

 

26. Şehit cenaze törenlerinde tüm kamu kurum ve kuruluş yetkili ve görevlileri kendi görev alanlarıyla ilgili olarak gereken hassasiyeti göstereceklerdir.

 

 

Yukarıda belirtilen hususlar emir niteliğinde olup hassasiyetle takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa ve olumsuzluğa sebebiyet verilmemesi hususunda,

 

          Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Aziz YILDIRIM

                                                                                                      Vali

 

 

 

 

  Eki: 

-          İlgi (b) Yazı ve Ekleri (5 Syf.)

                                                                                                                       

 

DAĞITIM

Gereği                                                                                                Bilgi

- Vali Yardımcıları                                                                         - Muş Cumhuriyet Başsavcılığına

- Muş Belediye Başkanlığı                                                             - Muş Alparslan Üniversitesi Rekt.

- Kaymakamlıklar (İlçe ve Belde Belediye                                      

Başkanlıkları, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları)                                 

- İl Jandarma Komutanlığı                                                                           

- İl Emniyet Müdürlüğü

- İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

- Kamu Kurum ve Kuruluşları

- Merkez İlçe Belde –Belediye Başkanlıkları ve

Köy ve Mahalle Muhtarlıkları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..../04/2017 Sosyolog            : A. AKER

…/04/2017 Şube Müdür       : G. OĞRAŞ

…/04/2017 İl Müdür V.       : A. AKSOY

…/04/2017 Vali Yrd.           : A.OKAY